Płyty warstwowe do budowy hal


Płyty warstwowe (nazywane też często potocznie płytami obornickimi) to nowoczesne kompozytowe elementy budowlane stosowane powszechnie jako elementy ścian i przykryć dachowych w obiektach budowlanych tj. hale przemysłowe, hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe itp.

Płyty warstwowe są zazwyczaj zbudowane
z cienkich profilowanych blach stalowych powlekanych powłokami ochronno-dekoracyjnymi. Pomiędzy blachami znajduje się rdzeń wykonany z pianki poliuretanowej (PUR) lub (PIR),
wełny mineralnej lub styropianu.

Materiały takie charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, dzięki czemu gwarantują zachowanie wysokich parametrów energooszczędnych konstrukcji wykończonej przy pomocy płyt warstwowych.

Płyty warstwowe są doskonałym przykładem wykorzystania najnowszych technologii wspomagających budownictwo energooszczędne. 

Płyty warstwowe stosowane jako obudowa ścian
i dachów konstrukcji zapewniają dodatkowo budynkom odpowiedni mikroklimat, stanowią ochronę przed hałasem i drganiami, a także wpływają pozytywnie na warunki higieniczne.

Uproszczony montaż płyt warstwowych
nie wymagający wielostopniowego procesu budowlanego, pozwala ograniczyć do minimum czas niezbędny na ich zainstalowanie
na konstrukcji budynku.

Dlatego też płyty warstwowe są idealnym rozwiązaniem jako materiał okładzinowy dla budownictwa nisko kosztowego. Inną istotną zaletą stosowania okładzin w postaci płyt warstwowych jest też możliwość łatwego
ich demontażu wraz z konstrukcją i przeniesienia całości obiektu w inne miejsce bez utraty parametrów izolacyjnych konstrukcji.

Płyty obornickie charakteryzują się ponadto efektowną powierzchnią i możliwością doboru
ich kolorystyki z palety barw co umożliwia nadanie obiektom estetycznego waloru wizualnego.

Zastosowanie i technologia płyt warstwowych

Płyty warstwowe są obecnie stosowane w szerokim zakresie w różnych branżach. Wykorzystuje się je powszechnie w budownictwie, jako elementy wykończenia ścian i konstrukcji dachowych w obiektach budowlanych takich jak hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, obiekty handlowe (sklepy, supermarkety), obiekty inwentarskie (obory, chlewnie, kurniki), hale rolnicze (hale zasypowe, hale na płody rolne), hale sportowe, obiekty gastronomiczne, chłodnicze, tymczasowe obiekty stanowiące zaplecze budowy, warsztaty samochodowe, myjnie, warsztaty rzemieślnicze, czy małe warsztaty przemysłowe.

Płyty warstwowe znajdują też zastosowanie w obiektach przeznaczonych
do przechowywania żywności, w chłodniach i mroźniach. Najczęściej stosuje się je jako materiały na przykrycia dachów, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, osłonowe, działowe, czy też stropy w komorach chłodniczych oraz jako elementy docieplenia budynków.

Płyty warstwowe produkowane są z powlekanej blachy stalowej. Proces produkcyjny płyt rozpoczyna faza cynkowania ogniowego, po której następuje faza obustronnego lakierowania, a następnie przebiega powlekanie powierzchni powłokami o różnym składzie chemicznym.

Podstawowymi powłokami używanymi do powlekania płyt warstwowych
są poliestry, czy farby poliuretanowe. Gwarantuje to powierzchnię odporną na chemikalia i czynniki biologiczne, umożliwia utrzymanie estetyki powierzchni ściany, którą można myć myjką ciśnieniową. Na końcu powierzchnię płyty zabezpiecza się folią ochronną. Wypełnieniem płyty jest rdzeń wykonany
z jednego z trzech podstawowych rodzajów materiału: styropian, pianka poliuretanowa PUR/PIR lub wełna mineralna. Wypełnienia z wełny mineralnej, styropianu lub z pianki poliuretanowej spełniają identyczną rolę, a jako cechy wyróżniające można wskazać wysoką odpornością ogniową w przypadku wełny mineralnej, natomiast styropian uznawany jest za tani materiał.

Płyty warstwowe poliuretanowe
Płyty warstwowe
styropianowe

Płyty z rdzeniem styropianowym zapewniają doskonałą izolacyjność cieplną obiektów. Stanowią one bardzo ekonomiczne rozwiązanie przy wykonywaniu dachów, ścian, elewacji, ścian działowych czy przegród w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, ale także w budownictwie użyteczności publicznej (centra handlowe, magazynowe, itp.).

Płyty warstwowe styropianowe mogą być wykorzystywane w przypadku małych obiektów jako ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany osłonowe przymocowane do konstrukcji nośnej, przykrycie dachów czy też docieplenie ścian zewnętrznych. Są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekka okładzina hali.

Płyty warstwowe styropianowe
Płyty warstwowe
poliuretanowe

Skład chemiczny poliuretanów (pianka PUR – poliuretan, pianka PIR – poliizocyjanouran) stosowanych jako rdzeń płyt charakteryzuje wysoka izolacyjność cieplna. Różnicują je właściwości ogniowe, które są wyższe
w przypadku pianki PIR. Ponadto płyty poliuretanowe, w porównaniu do płyt
z rdzeniem styropianowym, cechują się większą sztywnością i lepszą izolacyjnością termiczną.

Płyty warstwowe używa się do tworzenia elewacji obiektów hal, budynków użyteczności publicznej. W tym przypadku istotną rolę ogrywać będzie estetyka realizowanych obiektów, zatem znacznie lepiej sprawdzą się płyty z ukrytym systemem mocowania, gdyż dzięki nim można uzyskać efekt gładkiej elewacji
o dużych walorach wizualnych. Płyty warstwowe wykorzystywane są również przy wykonywaniu ścian warsztatów, magazynów oraz zabudowań gospodarczych. W tym przypadku wygląd obiektu ma drugorzędne znacznie i można bez przeszkód użyć płyt
z widocznym mocowaniem.

Płyty warstwowe z wełny mineralnej
Płyty warstwowe
z wełny mineralnej

Płyty z wełny mineralnej mają bardzo dobrą odporność ogniową, izolacyjność termiczną, a dodatkowo bardzo dobrze pochłaniają dźwięk, co ma znaczenie przy budowie wymagających obiektów.

W odróżnieniu od płyty obornickiej styropianowej czy płyty poliuretanowej, płyta warstwowa z wełny jest niepalna.

Rdzeń z wełny mineralnej jest całkowicie niepalny (wełna skalna), dzięki czemu płyty obornickie z takim rdzeniem można stosować przy budowie obiektów
o podwyższonych wymogach ogniowych,
a nawet jako przegrody ogniowe. Przy tym wszystkim twarda wełna mineralna jest nieszkodliwa dla środowiska naturalnego.