Dotacje UE

Heverc Sp. z o.o.

Dążąc do aktywnego rozwoju firma aktywnie działa w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.

NIP: 879-267-90-68, REGON: 361975710, KRS: 0000566165
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał 85.000 zł opłacony w całości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Plik PDF, data publikacji: 22.01.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Plik PDF, data publikacji: 22.01.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Plik PDF, data publikacji: 23.01.2020r.

"Rozpoczęcie działalności eksportowej "HEVERC" Sp.z o.o. poprzez promocję marki produktowej KT7 na rynkach zagranicznych"

 realizowany w ramach programu operacyjna Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Rozpoczęcie realizacji projektu:
2020-01-01 r.
Zakończenie realizacji projektu:
2021-10-31 r.  

"Wprowadzenie modułowych konstrukcji hal na rynki zagraniczne przez Heverc Sp. z o.o." 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5: Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3: Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych
- projekty grantowe RPO - WK-P na lata 2014-2020

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia:
2021-01-01
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia:
2021-10-31

"Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego"

Dofinansowanie uzyskane w ramach "Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego" prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przeznaczone na działania związane z dywersyfikacją działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami
COVID-19.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia:
2019-12-02 r.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia:
2020-05-31 r.

"Prototyp bezprzewodowego elektronicznego systemu kontroli dostępu z modułem rejestracji czasu pracy oraz sterowaniem dodatkowymi funkcjami w obiekcie"

w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia:
2019-12-02 r.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia:
2020-05-31 r.

"Implementacja interfejsu EtherCAT w sterowniku na bazie komputera EMBEDDED z systemem operacyjnym Linux"

 w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia:
2019-12-02 r.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia:
2020-05-31 r.

"Opracowanie interfejsu komunikacyjnego EtherCAT dla prototypu sterownika silnika krokowego"

w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia:
2019-12-02 r.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia:
2020-05-31 r.