Rozbudowa hal stalowych

Część 6
Podsumowanie

W przypadku rozbudowy hali należy też pamiętać o zwiększeniu strefy pożarowej.

Jej wielkość zależy od wartości obciążenia ogniowego wewnątrz danego obiektu. Wartość ta jest tym większa, im więcej materiałów łatwopalnych przechowywanych jest w hali. W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zwiększenia strefy pożarowej, należy oddzielić część podstawową od dobudowanej za pomocą ściany oddzielenia przeciwpożarowego charakteryzującej się odpowiednią odpornością ogniową REI.
Konstrukcje hal stalowych dają niewspółmiernie większe możliwości rozbudowy
i przekształcenia aniżeli tradycyjne obiekty murowane.

W przypadku zmiany kondycji lub pozycji danego przedsiębiorstwa wynikającej
z obecnej sytuacji rynkowej inwestor stawiający na modułowe konstrukcje stalowe może pozwolić sobie na szybką i łatwą modyfikację swojego obiektu. Modyfikacja hali murowanej najczęściej wymaga wyburzeń, a obiekt taki postawiony w jednym miejscu pozostanie w nim na zawsze. Hale stalowe można modyfikować bez straty nośności, a jej konstrukcję łatwo zdemontować i postawić w nowej lokalizacji.