Rozbudowa hal stalowych

Część 5
Zmiana lokalizacji hali stalowej

Co jednak najistotniejsze i zdecydowanie można uznać to za ogromną zaletę konstrukcji stalowych, to możliwość przeniesienia stalowej konstrukcji hali
w zupełnie inne miejsce.
W przypadku konstrukcji pozbawionych spawanych połączeń montażowych odbywa się to praktycznie przy wykorzystaniu tych
samych elementów i odzyskaniu bardzo dużej części poniesionych kosztów
(tracąc przy tym jedynie koszty fundamentów).

Po demontażu konstrukcja hali stalowej jest skręcana na nowym miejscu docelowym za pomocą atestowanych połączeń śrubowych. Elementy konstrukcyjne hal stalowych są lekkie, a jednocześnie wytrzymałe i łatwe do przetransportowania. Możliwość łatwego demontażu i transportu pozwala też na odsprzedaż hali stalowej innemu inwestorowi, jeżeli okaże się, że dany obiekt nie będzie już przez nas użytkowany.