Rozbudowa hal stalowych

Część 4
Zmiana parametrów izolacyjnych hali stalowej

Nieocieplony obiekt w prosty sposób można docieplić bez konieczności znaczącego ingerowania w konstrukcję. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na halę stalową obudowaną pierwotnie blachą trapezową można łatwo i szybko zamontować płytę warstwową zapewniającą odpowiednie właściwości termoizolacyjne.

Płyty warstwowe przykręcane są do tych samych elementów ścian, do których mocowane były wcześniej blachy trapezowe.