Rozbudowa hal stalowych

Część 3
Zmiana układu przestrzeni wewnątrz hali stalowej

Stalowe konstrukcje pozwalają na łatwą adaptację przestrzeni na dodatkowe powierzchnie, np. biurowe, czy socjalne. W prosty sposób można dostawić ściankę działową wydzielającą osobną przestrzeń.

Najprostszą metodą może być zamocowanie płyty warstwowej poprzez jej przykręcenie do konstrukcji stalowej - dodatkowego słupa wewnętrznego i rygli ściany.

Modułowe konstrukcje można także doposażyć w dodatkowe elementy,
pozwalające na zwiększenie bądź uzyskanie dodatkowej powierzchni,

którą można zagospodarować w różny sposób. Mowa tutaj o antresoli, zaadaptowanej na dodatkową przestrzeń zarówno magazynową, jak i przeznaczoną na pomieszczenia biurowe lub socjalne.

Bardzo często są to rozwiązania systemowe, wkomponowane w konstrukcję stalową hali. Nie wymagają one modyfikacji konstrukcji, a jedynie jej doposażenie
w dodatkowe elementy antresoli kompatybilne z samą konstrukcją.