Rozbudowa hal stalowych

Część 1
Rozbudowa hali stalowej jako reakcja na zmiany w przedsiębiorstwie lub zaplanowana w projekcie

Rozbudowa hali stalowej jako reakcja na zmiany w przedsiębiorstwie.
Rozbudowa nieplanowana, wynikająca z nagłej zmiany sytuacji rynkowej, w której musi odnaleźć się przedsiębiorca w przypadku hal stalowych, nie jest sytuacją bez wyjścia. Należy wtedy przede wszystkim pamiętać o dodatkowych obciążeniach na istniejący już obiekt i przeprowadzić rozbudowę przy zachowaniu prawidłowych norm. Sytuacja jest komfortowa w przypadku modułowych konstrukcji hal stalowych. Pozwalają one na praktycznie nieograniczone zwiększanie długości obiektu (ograniczone tylko wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania oraz uwarunkowaniami terenowymi) poprzez dobudowanie dodatkowych przęseł opartych o ramy stalowe. Rozwiązanie takie sprawdzi się idealnie na przykład
w przypadku konieczności wydłużenia linii produkcyjnej. 
Modułowe konstrukcje są tak zaprojektowane, że zwiększenie ich długości nie wymaga specjalnych zmian projektowych i nie obciąża dodatkowo podstawowej konstrukcji, a wszystko odbywa się na zasadzie połączeń skręcanych śrubami, bez konieczności spawania dodatkowych elementów. Rozbudowa hal stalowych jest względnie łatwa, z tego względu, że są one budowane z gotowych prefabrykatów,
nie trzeba tutaj żadnych wyburzeń, można ponownie wykorzystać elementy likwidowanych ścian, a ich konstrukcje są stosunkowo lekkie.
Modyfikacja hali stalowej nie musi ograniczać się tylko do jej rozbudowy. Bardzo często pojawia się także potrzeba modyfikacji układu przestrzennego wewnątrz hali lub też zmiana jej przeznaczenia pod kątem użytkowania. Także w takiej sytuacji stalowe konstrukcje hal są rozwiązaniem, które w łatwy i niedrogi sposób pozwoli
na wprowadzenie niezbędnych zmian i modyfikacji w obiekcie.   
Rozbudowa hali stalowej zaplanowana w projekcie.
Potrzeba rozbudowy hali może pojawić się w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy była przewidziana w perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa, czy też nie było to planowane. W przypadku planowanej rozbudowy sytuacja jest komfortowa i już na etapie projektu konstrukcji hali uwzględniana jest ona w projekcie. Można wówczas odpowiednio zaprojektować i dobrać konstrukcję ramy stalowej oraz fundamenty pod przyszłe zwiększenie powierzchni obiektu.